JUIN

2023

L M M J V S D
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Non disponible | G=chaines/candoreu/202306/candoreu2306.pdfNon disponible
Non disponible | G=chaines/candoreu/202306/candoreu2306.docNon disponible

JUILLET

2023

L M M J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Non disponible | G=chaines/candoreu/202307/candoreu2307.pdfNon disponible
Non disponible | G=chaines/candoreu/202307/candoreu2307.docNon disponible

Lundi 13 Mars 2023

 
Programme TV

09:00

????

SAISON 2, EPISODE 12: EPISODE 12 - THE MASK
?????-?????
, De: Agnès Lecreux
, Avec: Anastasia Heinzl
,
????? ??? ???? ????? ????? ?? ???? ???? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ?????? ??? ??? ??????????? ???? ?????? ????? ??? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?????? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ???????? ??? ?? ??????? ????? ??????? ??? ???? ??? ???????
 

09:05

????

SAISON 2, EPISODE 13: EPISODE 13 - FUNNY BADOU
?????-?????
, De: Agnès Lecreux
, Avec: Anastasia Heinzl
,
????? ??? ???? ????? ????? ?? ???? ???? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ?????? ??? ??? ??????????? ???? ?????? ????? ??? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?????? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ???????? ??? ?? ??????? ????? ??????? ??? ???? ??? ???????
 

09:10

????

SAISON 2, EPISODE 7: EPISODE 7
?????-?????
, De: Agnès Lecreux
, Avec: Anastasia Heinzl
,
????? ??? ???? ????? ????? ?? ???? ???? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ?????? ??? ??? ??????????? ???? ?????? ????? ??? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?????? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ???????? ??? ?? ??????? ????? ??????? ??? ???? ??? ???????
 

09:17

??? ??? ???? ???

EPISODE 45 - LEO AND THE WILDLIFE RANGERS _ 45
?????-?????
???? ??? ???????? ???? ???? ?? ??? ?? ??????? ????? ??????? ????? ?? ??? ???? ?????.????? ???? ? ??? ????? ???????? ?? ?????? ???? ????? ?? ???? ?? ??? ???? ???
 

09:30

???????

EPISODE 23
?????-?????
, Avec: Ayusha Shrestha, Colin Critchley, Emma Fusco, Evan Smolin, Harrison Bajracharya, Heather Edwards, Jan P. Smith, Jl Mount, Joseph Ricci, Junah Jang, Luca Padovan, Pammy Salmon, Seunghyuk Yang
,
?? ????? ?????? ????? ???? ???? ??? ?????? ????? ??? ??? ?? ????? ?????? ??? ????
 

09:53

??? ???

EPISODE 34 - KODY KAPOW _ 34
?????-?????
??? ??? ???? ????? ??? ??? ??? ????? ????? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ?? ????????? ????? ????? ????? ??? ???? ?????? ??? ??? ??? ????? ??? ?? ??? ???? ??? ?????? ?????? ????? ?? ???? ??????? ?? ??? ??? ??? ??? ????? ? ?? ????? ?? ???? ?????? ?? ???? ?????? ??? ????????
 

10:05

TISKEETII TOOK (DHAWATA 1)

SAISON 1, EPISODE 36: EPISODE 36
Cartoon series
, De: Gil Hoon Jung
, Avec: Simon Nicholson
,
Jagnummaa hojii garee Toomii fi Taaluulaan, ijoolleen yaad-rimee hojii garee, itti gaafatamummaa hawaasummaa fi furmaata rakkoo haala nama gammachiisu fi hawwataa ta'een qoratu. Lakkuuwwan lamaan isaanii fedhii uumamaa fi miira gammachuu yeroo baayyee haala rakkisaa keessa isaan galcha. Garuu, gargaarsa garee hiriyyoota waca uumanii, Toomii fi Taaluulaa yeroo hunda furmaata adda baasuun, guyyicha baraaranii yeroo bilbilaatti gara mana sa'aatiitti deebisu.
 

10:17

???? ???? ????

EPISODE 2 - PERCY AND THE FESTIVAL OF LANTERNS
?????-?????
?????? ?? ?????? ????? ???? ???? ??????? ?????? ?? ?? ?????? ??? ???? ??? ??????? ??? ???????? ?????? ???? ?? ????? ????? ?????? ?????? ??? ?? ??? ?????? ???? ?????????? ??? ??? ??? ? ???? ??? ?? ????? ????? ???? ?? ??? ???? ???? ????? ??? ??? ??? ????? ?? ??? ??? ??????
 

10:30

??? ??? ???? ???

EPISODE 39
????? - ????
, Avec: Kenichi Kamio
,
??? ???? ?????? ?? ??? ?????(?????????????????????????????? ????? ?? ?????) ?????? ??? ?????? ???? ??? ????? ????? ??? ????? ?????? ??? ??? ?????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ???? ?????? ????? ?? ?????? ????
 

10:50

?????? ?? ???

EPISODE 1
?????-?????
?? ??? ??? ??? ??????? ??? ???? ?? ?? ???? ??? ??? ?????? ???? ??? ????? ?? ????? ???? ????? ??? ?????? ?? ?? ??? ???? ??????? ????? ????? ???? ??????? ?? ??? ????? ???? ??? ?????? ?????
 

11:00

??? ?? ??? ?????

EPISODE 18 - ZOOMERBLIMPS
????? - ????
??? ?? ????? ??? ????? ????? ??? ???? ???? ????? ??? ??????? ?8 ??? ?? ????? ?????? ????? ?? ??? ??? ?????? ??? ???? ?????? ????? ???? ???? ???? ?????
 

11:12

BARBAR FII IMALA ISAA GARA BAADOWU

SAISON 1, EPISODE 17: EPISODE 17
Cartoon
, De: Mike Fallows
, Avec: E. Keyishian, J. Mcfie Sobol, J. v. Bruggen, K. Sobol, M. Mackay-Smith, M. Stokes, S. Sullivan, Steve D, Terry Tompkins
,
Gootummaa Baadawuu, Baabar akaakayyuu isaa fi kan mootii Arbaa argadhaa! Arbi xiqqaan inni waggaa saddeetii Baadawuun, sodaa malee haala nama ajaa'ibsiisuun ni fiiga. Inni akka waan guddaatti waan of ilaaluuf ba'uun danda'a jedhee ofitti amana. Garuu, yeroo hunda gochuu hin danda'u.
 

11:24

???

EPISODE 26 - KATURI SEASON 2 _ 26
?????-?????
??? ??? ??? ?????? ?? ???????? ?? ???? ?????? ?????????? ??? ????? ???? ????????? ??? ?????????????? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ???? ???? ???????? ????? ?????? ?? ?????? ???
 

11:32

???

EPISODE 27 - KATURI SEASON 2 _ 27
?????-?????
??? ??? ??? ?????? ?? ???????? ?? ???? ?????? ?????????? ??? ????? ???? ????????? ??? ?????????????? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ???? ???? ???????? ????? ?????? ?? ?????? ???
 

11:45

??? ????

SAISON 3, EPISODE 23: EPISODE 23 - PING PONG
?????-?????
???? ??? ??? ???? ??? ???? ???? ???? ??? ??? ?? ??? ????? ???? ???? ???? ?????? ???? ???? ?? ??? ????? ????? ????? ???? ?????? ?? ????? ?? ????? ????? ??????? ??? ???
 

11:53

??????

SAISON 2, EPISODE 23: EPISODE 23 - PACO, THE ELECTRIC BASS
?????-?????
, De: Marco Bigliazzi
, Avec: Mario Cordova
,
???? ???? ??? ????? ?????? ???? ?????? ??????? ?????? ???? ????? ??? ?????????? ?????? ????? ?? ???? ???? ???? ??? ?? ????? ??????? ??? ???? ????? ??????? ??? ?/?? ?? ???? ??????? ???? ??? ???????? ??????? ???????
 

12:00

????

SAISON 2, EPISODE 16: EPISODE 16 - THE FLOWING WEB
?????-?????
, De: Agnès Lecreux
, Avec: Anastasia Heinzl
,
????? ??? ???? ????? ????? ?? ???? ???? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ?????? ??? ??? ??????????? ???? ?????? ????? ??? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?????? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ???????? ??? ?? ??????? ????? ??????? ??? ???? ??? ???????
 

12:05

????

SAISON 2, EPISODE 17: EPISODE 17 - THE SOUNDS OF SILENCE
?????-?????
, De: Agnès Lecreux
, Avec: Anastasia Heinzl
,
????? ??? ???? ????? ????? ?? ???? ???? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ?????? ??? ??? ??????????? ???? ?????? ????? ??? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?????? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ???????? ??? ?? ??????? ????? ??????? ??? ???? ??? ???????
 

12:16

??? ??? ???? ???

EPISODE 47 - LEO AND THE WILDLIFE RANGERS _ 47
?????-?????
???? ??? ???????? ???? ???? ?? ??? ?? ??????? ????? ??????? ????? ?? ??? ???? ?????.????? ???? ? ??? ????? ???????? ?? ?????? ???? ????? ?? ???? ?? ??? ???? ???
 

12:30

???????

EPISODE 15
?????-?????
, De: Benjie Randall, Josh Selig
, Avec: Anne D. Bernstein, Joe Vitale, Jung Jin Hong, Pammy Salmon, Ross Wade, Seung Hyuk Yang, Simon Nicholson, Yeo Keong Kim, Young Woo Kim
,
?? ????? ?????? ????? ???? ???? ??? ?????? ????? ??? ??? ?? ????? ?????? ??? ????
 

12:42

BAALLEE CIMAA (DHAWATA 3)

EPISODE 16
Cartoon series
, De: Jin Yong Kim
, Avec: Luca Padovan, Pammy Salmon, Seunghyuk Yang
,
Xiyyaarri jeettii "Jett" jedhamu, addunyaa irra naanna'ee daa'immaniif kuufama geessuu fi hiriyyoota isaa "Super Wings" waliin rakkoo furu.
 

12:55

???????

EPISODE 15
?????-?????
, De: Benjie Randall, Josh Selig
, Avec: Anne D. Bernstein, Joe Vitale, Jung Jin Hong, Pammy Salmon, Ross Wade, Seung Hyuk Yang, Simon Nicholson, Yeo Keong Kim, Young Woo Kim
,
?? ????? ?????? ????? ???? ???? ??? ?????? ????? ??? ??? ?? ????? ?????? ??? ????
 

13:08

??? ???

EPISODE 30 - KODY KAPOW _ 30
?????-?????
??? ??? ???? ????? ??? ??? ??? ????? ????? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ?? ????????? ????? ????? ????? ??? ???? ?????? ??? ??? ??? ????? ??? ?? ??? ???? ??? ?????? ?????? ????? ?? ???? ??????? ?? ??? ??? ??? ??? ????? ? ?? ????? ?? ???? ?????? ?? ???? ?????? ??? ????????
 

13:20

?????? ?? ???

EPISODE 6 - MR KING'S TREASURE HUNT
?????-?????
?? ??? ??? ??? ??????? ??? ???? ?? ?? ???? ??? ??? ?????? ???? ??? ????? ?? ????? ???? ????? ??? ?????? ?? ?? ??? ???? ??????? ????? ????? ???? ??????? ?? ??? ????? ???? ??? ?????? ?????
 

13:30

???? ??

EPISODE 1 - STORYTIMES
?????-?????
???? ?? ??? ???? ????? ?? ?????? ???? ??? ?????? ???? ???? ???? ? ?? ????? ??? ????? ??????? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ????? ???
 

13:48

????

SAISON 2, EPISODE 10: EPISODE 10 - THE PEANUT TREASURE
?????-?????
, De: Agnès Lecreux
, Avec: Anastasia Heinzl
,
????? ??? ???? ????? ????? ?? ???? ???? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ?????? ??? ??? ??????????? ???? ?????? ????? ??? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?????? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ???????? ??? ?? ??????? ????? ??????? ??? ???? ??? ???????
 

14:00

??? ?? ??? ?????

EPISODE 112 - BABAR AND THE ADVENTURES OF BADOU _ 112
????? - ????
??? ?? ????? ??? ????? ????? ??? ???? ???? ????? ??? ??????? ?8 ??? ?? ????? ?????? ????? ?? ??? ??? ?????? ??? ???? ?????? ????? ???? ???? ???? ?????
 

14:12

??? ?? ??? ?????

EPISODE 111 - BABAR AND THE ADVENTURES OF BADOU _ 111
????? - ????
??? ?? ????? ??? ????? ????? ??? ???? ???? ????? ??? ??????? ?8 ??? ?? ????? ?????? ????? ?? ??? ??? ?????? ??? ???? ?????? ????? ???? ???? ???? ?????
 

14:33

???

EPISODE 20 - KATURI SEASON 2 _ 20
?????-?????
??? ??? ??? ?????? ?? ???????? ?? ???? ?????? ?????????? ??? ????? ???? ????????? ??? ?????????????? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ???? ???? ???????? ????? ?????? ?? ?????? ???
 

14:45

??? ??

SAISON 1, EPISODE 32: EPISODE 32
?????-?????
, De: Gil Hoon Jung
,
???? ???? ??? ???? ???? ??? ???? ????? ????? ?? ??? ????? ???? ??? ????? ????? ???? ??? ??? ??????? ?????? ???? ??? ?? ???? ???? ??????? ??? ??? ?????? ??? ??????? ????? ??? ???? ?????? ????? ??? ???? ?? ??? ?? ???? ???????
 

15:12

BAALLEE CIMAA (DHAWATA 3)

SAISON 1, EPISODE 4: EPISODE 4
Cartoon series
, De: Gil Hoon Jung
, Avec: Pammy Salmon, Seunghyuk Yang
,
Xiyyaarri jeettii "Jett" jedhamu, addunyaa irra naanna'ee daa'immaniif kuufama geessuu fi hiriyyoota isaa "Super Wings" waliin rakkoo furu.
 

15:24

??? ???

EPISODE 24 - KODY KAPOW _ 24
?????-?????
??? ??? ???? ????? ??? ??? ??? ????? ????? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ?? ????????? ????? ????? ????? ??? ???? ?????? ??? ??? ??? ????? ??? ?? ??? ???? ??? ?????? ?????? ????? ?? ???? ??????? ?? ??? ??? ??? ??? ????? ? ?? ????? ?? ???? ?????? ?? ???? ?????? ??? ????????
 

15:45

?????? ?? ???

EPISODE 9 - MR KING'S SLEEPOVER
?????-?????
?? ??? ??? ??? ??????? ??? ???? ?? ?? ???? ??? ??? ?????? ???? ??? ????? ?? ????? ???? ????? ??? ?????? ?? ?? ??? ???? ??????? ????? ????? ???? ??????? ?? ??? ????? ???? ??? ?????? ?????
 

16:00

TISKEETII TOOK (DHAWATA 1)

SAISON 1, EPISODE 39: EPISODE 39
Cartoon series
, De: Gil Hoon Jung
,
Jagnummaa hojii garee Toomii fi Taaluulaan, ijoolleen yaad-rimee hojii garee, itti gaafatamummaa hawaasummaa fi furmaata rakkoo haala nama gammachiisu fi hawwataa ta'een qoratu. Lakkuuwwan lamaan isaanii fedhii uumamaa fi miira gammachuu yeroo baayyee haala rakkisaa keessa isaan galcha. Garuu, gargaarsa garee hiriyyoota waca uumanii, Toomii fi Taaluulaa yeroo hunda furmaata adda baasuun, guyyicha baraaranii yeroo bilbilaatti gara mana sa'aatiitti deebisu.
 

16:15

???? ???? ????

EPISODE 5 - PERCY AND THE TIGER FLAG
?????-?????
?????? ?? ?????? ????? ???? ???? ??????? ?????? ?? ?? ?????? ??? ???? ??? ??????? ??? ???????? ?????? ???? ?? ????? ????? ?????? ?????? ??? ?? ??? ?????? ???? ?????????? ??? ??? ??? ? ???? ??? ?? ????? ????? ???? ?? ??? ???? ???? ????? ??? ??? ??? ????? ?? ??? ??? ??????
 

16:30

????

SAISON 1, EPISODE 1: EPISODE 1 - A COLORFUL ENCOUNTER
?????-?????
, De: Agnès Lecreux
, Avec: Anastasia Heinzl
,
????? ??? ???? ????? ????? ?? ???? ???? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ?????? ??? ??? ??????????? ???? ?????? ????? ??? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?????? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ???????? ??? ?? ??????? ????? ??????? ??? ???? ??? ???????
 

16:35

DIMITIRII : DHAWATA 1

SAISON 1, EPISODE 2: EPISODE 2
Cartoon series
, De: Agnès Lecreux
, Avec: Anastasia Heinzl
,
Qilleensa Obonboleettii sanaan booda, Dimiitirii fi simbirri xiqqoon Awurooppaa sun dirree Ubuyyuu Afrikaa irra qubatan. Maakebaa, Saattawwaa fi Simbirri guddoon sun eegumsa ishee jala jiru. Dimiitiriin dirree sana keessatti bineensotaa fi haala jireenyaa bakka sanaa waliin wal baree jira. Guutummaatti muudannoon akka tasaa, akka waan ayyaanni isa hin barbaachisneetti isa mudata. Guyyaa guyyaatti, Dimiitiriin hiriyyoota isaa Piilii fi Ookkoo waliin, haala nama ajaa'ibsiisuun waanta haaraa Yuuniversii keessa jiru argachuuf, waan isaan sodaachisu mo'achuu fi barachuu qabu.
 

16:40

????

SAISON 2, EPISODE 19: EPISODE 19 - THE MAGIC STONES
?????-?????
, De: Agnès Lecreux
, Avec: Anastasia Heinzl
,
????? ??? ???? ????? ????? ?? ???? ???? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ?????? ??? ??? ??????????? ???? ?????? ????? ??? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?????? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ???????? ??? ?? ??????? ????? ??????? ??? ???? ??? ???????
 

16:47

??? ??? ???? ???

EPISODE 52 - LEO AND THE WILDLIFE RANGERS _ 52
?????-?????
???? ??? ???????? ???? ???? ?? ??? ?? ??????? ????? ??????? ????? ?? ??? ???? ?????.????? ???? ? ??? ????? ???????? ?? ?????? ???? ????? ?? ???? ?? ??? ???? ???
 

17:00

BARBAR FII IMALA ISAA GARA BAADOWU

SAISON 1, EPISODE 19: EPISODE 19
Cartoon
, De: Mike Fallows
, Avec: E. Keyishian, J. Mcfie Sobol, J. v. Bruggen, K. Sobol, M. Mackay-Smith, M. Stokes, Ralph Parfait, Steve D, Terry Tompkins
,
Gootummaa Baadawuu, Baabar akaakayyuu isaa fi kan mootii Arbaa argadhaa! Arbi xiqqaan inni waggaa saddeetii Baadawuun, sodaa malee haala nama ajaa'ibsiisuun ni fiiga. Inni akka waan guddaatti waan of ilaaluuf ba'uun danda'a jedhee ofitti amana. Garuu, yeroo hunda gochuu hin danda'u.
 

17:15

??? ?? ??? ?????

EPISODE 18 - ZOOMERBLIMPS
????? - ????
??? ?? ????? ??? ????? ????? ??? ???? ???? ????? ??? ??????? ?8 ??? ?? ????? ?????? ????? ?? ??? ??? ?????? ??? ???? ?????? ????? ???? ???? ???? ?????
 

17:30

???

EPISODE 28 - KATURI SEASON 2 _ 28
?????-?????
??? ??? ??? ?????? ?? ???????? ?? ???? ?????? ?????????? ??? ????? ???? ????????? ??? ?????????????? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ???? ???? ???????? ????? ?????? ?? ?????? ???
 

17:37

???

EPISODE 27 - KATURI SEASON 2 _ 27
?????-?????
??? ??? ??? ?????? ?? ???????? ?? ???? ?????? ?????????? ??? ????? ???? ????????? ??? ?????????????? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ???? ???? ???????? ????? ?????? ?? ?????? ???
 

17:45

??? ???

EPISODE 36 - KODY KAPOW _ 36
?????-?????
??? ??? ???? ????? ??? ??? ??? ????? ????? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ?? ????????? ????? ????? ????? ??? ???? ?????? ??? ??? ??? ????? ??? ?? ??? ???? ??? ?????? ?????? ????? ?? ???? ??????? ?? ??? ??? ??? ??? ????? ? ?? ????? ?? ???? ?????? ?? ???? ?????? ??? ????????
 

18:00

???????

SAISON 1, EPISODE 27: EPISODE 27
?????-?????
, De: Josh Selig
, Avec: Anne D. Bernstein, Seunghyuk Yang
,
?? ????? ?????? ????? ???? ???? ??? ?????? ????? ??? ??? ?? ????? ?????? ??? ????
 

18:12

???????

EPISODE 28 - CHEESE CHASE
?????-?????
?? ????? ?????? ????? ???? ???? ??? ?????? ????? ??? ??? ?? ????? ?????? ??? ????
 

18:23

??? ???

EPISODE 35 - KODY KAPOW _ 35
?????-?????
??? ??? ???? ????? ??? ??? ??? ????? ????? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ??? ???? ?? ????????? ????? ????? ????? ??? ???? ?????? ??? ??? ??? ????? ??? ?? ??? ???? ??? ?????? ?????? ????? ?? ???? ??????? ?? ??? ??? ??? ??? ????? ? ?? ????? ?? ???? ?????? ?? ???? ?????? ??? ????????
 

18:35

TISKEETII TOOK (DHAWATA 1)

SAISON 1, EPISODE 40: EPISODE 40
Cartoon series
, De: Gil Hoon Jung
, Avec: Dave Ingham, Laura Beaumont, Paul Larson
,
Jagnummaa hojii garee Toomii fi Taaluulaan, ijoolleen yaad-rimee hojii garee, itti gaafatamummaa hawaasummaa fi furmaata rakkoo haala nama gammachiisu fi hawwataa ta'een qoratu. Lakkuuwwan lamaan isaanii fedhii uumamaa fi miira gammachuu yeroo baayyee haala rakkisaa keessa isaan galcha. Garuu, gargaarsa garee hiriyyoota waca uumanii, Toomii fi Taaluulaa yeroo hunda furmaata adda baasuun, guyyicha baraaranii yeroo bilbilaatti gara mana sa'aatiitti deebisu.
 

18:47

???? ???? ????

EPISODE 6 - SISSABELLE'S BOUNCE
?????-?????
?????? ?? ?????? ????? ???? ???? ??????? ?????? ?? ?? ?????? ??? ???? ??? ??????? ??? ???????? ?????? ???? ?? ????? ????? ?????? ?????? ??? ?? ??? ?????? ???? ?????????? ??? ??? ??? ? ???? ??? ?? ????? ????? ???? ?? ??? ???? ???? ????? ??? ??? ??? ????? ?? ??? ??? ??????
 

19:00

BARBAR FII IMALA ISAA GARA BAADOWU

SAISON 1, EPISODE 5: EPISODE 5
Cartoon
, De: Mike Fallows
, Avec: E. Keyishian, J. Mcfie Sobol, J. v. Bruggen, K. Sobol, M. Mackay-Smith, M. Stokes, Ralph Parfait, Steve D, Terry Tompkins
,
Gootummaa Baadawuu, Baabar akaakayyuu isaa fi kan mootii Arbaa argadhaa! Arbi xiqqaan inni waggaa saddeetii Baadawuun, sodaa malee haala nama ajaa'ibsiisuun ni fiiga. Inni akka waan guddaatti waan of ilaaluuf ba'uun danda'a jedhee ofitti amana. Garuu, yeroo hunda gochuu hin danda'u.
 

19:12

??? ?? ??? ?????

EPISODE 6 - SOAPED
????? - ????
??? ?? ????? ??? ????? ????? ??? ???? ???? ????? ??? ??????? ?8 ??? ?? ????? ?????? ????? ?? ??? ??? ?????? ??? ???? ?????? ????? ???? ???? ???? ?????
 

19:23

???

EPISODE 15 - KATURI SEASON 2 _ 15
?????-?????
??? ??? ??? ?????? ?? ???????? ?? ???? ?????? ?????????? ??? ????? ???? ????????? ??? ?????????????? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ???? ???? ???????? ????? ?????? ?? ?????? ???
 

19:30

????

SAISON 2, EPISODE 24: EPISODE 24 - TAMAA DOESN'T SLEEP
?????-?????
, De: Agnès Lecreux
, Avec: Anastasia Heinzl
,
????? ??? ???? ????? ????? ?? ???? ???? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ?????? ??? ??? ??????????? ???? ?????? ????? ??? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?????? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ???????? ??? ?? ??????? ????? ??????? ??? ???? ??? ???????
 

19:35

????

SAISON 1, EPISODE 1: EPISODE 1 - A COLORFUL ENCOUNTER
?????-?????
, De: Agnès Lecreux
, Avec: Anastasia Heinzl
,
????? ??? ???? ????? ????? ?? ???? ???? ??? ??? ???? ?? ???? ??? ?????? ??? ??? ??????????? ???? ?????? ????? ??? ?????? ??? ??? ??? ??? ??? ?? ?????? ????? ???? ???? ?? ???? ?? ?? ?? ???????? ??? ?? ??????? ????? ??????? ??? ???? ??? ???????
 

20:00

???????

SAISON 1, EPISODE 19: EPISODE 19
?????-?????
, De: Gil Hoon Jung
, Avec: Pammy Salmon, Seunghyuk Yang
,
?? ????? ?????? ????? ???? ???? ??? ?????? ????? ??? ??? ?? ????? ?????? ??? ????
 

20:12

BAALLEE CIMAA (DHAWATA 3)

EPISODE 20
Cartoon series
, Avec: Ayusha Shrestha, Emma Fusco, Evan Smolin, Harrison Bajracharya, Heather Edwards, Jl Mount, Junah Jang, Pammy Salmon, Seunghyuk Yang
,
Xiyyaarri jeettii "Jett" jedhamu, addunyaa irra naanna'ee daa'immaniif kuufama geessuu fi hiriyyoota isaa "Super Wings" waliin rakkoo furu.
 

20:25

?????

EPISODE 1 - ACQUAINTANCE 1
????? - ????
??????? ? ??????? ?? ???? ?????? ????????????? ??? ?? ??? ?? ??????????? ?????(????? ????) ??????? ?????(????) ????? ????? ?????(??) ?? ????? ???(??? ?? ???) ???? ??? ??? ??? ????? ???(?????) ?????? ????(?????) ?? ?????? ?????(??????) ??????
 

20:30

???? ??

EPISODE 6 - LA MÉDUSE ET LE SINGE
?????-?????
???? ?? ??? ???? ????? ?? ?????? ???? ??? ?????? ???? ???? ???? ? ?? ????? ??? ????? ??????? ?? ????? ???? ???? ???? ????? ????? ???
 

20:45

???? ???? ???

EPISODE 52 - CRYSTAL'S SNOW CASTLE
?????-?????
, Avec: Jacob Soley, Milo Toriel-McGibbon
,
????? ???? ??? ???? ????? ?????? ?????? ???? ????? ????? ??? ???? ??? ???? ?????? ????? ??????? ????? ??? ??? ?? ??? ??? ????? ????????? ?????? ????? ??? ??????? ???????? ?????? ??? ??? ?? ?????? ?? ??? ??? ?????? ????? ??? ????????